MATEI 28:19-20

NOI ÎL GLORIFICĂM PE DUMNEZEU PRIN ÎMPLINIREA MARII TRIMITERI, FACEREA DE UCENICI


Ucenicul Autentic
  • Lucrează Pentru Cristos
  • Se Închină Lui Cristos
  • Umblă Cu Cristos

EVENIMENTE VIITOARE


ÎNTÂLNIRE DE RUGĂCIUNE

duminică de la 09:30

SERVICIU DE ÎNCHINARE

duminică de la 10:00

ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI

întâlnire pentru copii, 3-10 ani

duminică de la 10:00

ISUS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE


A fost dat pentru păcatele noastre și a fost înviat pentru

îndreptățirea noastră (Romani 4:25)